XVI Lubelska Konferencja Kardiologii Inwazyjnej "Powikłania Zabiegów Interwencyjnych: Zapobieganie i Leczenie"
Organizator: Ikardia Management Sp. z o.o. | Tadeusza Szeligowskiego 8/10 | 20-883 Lublin | Polska www

Operator techniczny: Magdalena Szymala +48 504 130 507 | m.szymala@ideastudio.pl

Idea Studio s.c. Magdalena Szymala, Marek Skowronek
Liliowa 11 | 20-827 Lublin | NIP 7121931310 | www.ideastudio.pl
mBank: 43 1140 2017 0000 4002 0352 3693 
........................................................................................................................................................................................

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem Danych osobowych jest Idea Studio s.c. Magdalena Szymala, Marek Skowronek
z siedzibą w Lublinie 20-827, ul. Liliowa 11, NIP 7121931310, 

telefon: + 48 504 130 507
Adres e-mail: m.szymala@ideastudio.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Marketingowym obsługi wydarzenia

  • Prawidłowej rejestracji 

  • Prawidłowej realizacji zamówienia 

  • Rachunkowości. 


3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku rejestracji uczestnika

  • Akceptacja regulaminu wydarzenia


4. Podanie danych jest dobrowolne. Dane padaje Pan/Pani w celu prawidłowej realizacji rejestracji na Konferenję

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany do realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda - do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ja wyraziła

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: m.szymala@ideastudio.pl

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.